44 600 restauranter verden over
En personlig kontakt i din egen region
Investeringer av flere ulike størrelser
Mer Informasjon
Mer Informasjon

Personvernerklæring

SIST ENDRET: 3. januar, 2017SUBWAY® GROUP
PERSONVERNERKLÆRING

http://www.subway.no NorgeINNHOLDSFORTEGNELSE
 1. OMFANG
 2. EU-U.S. Privacy Shield Framework
 3. U.S.-Swiss Safe Harbor Framework
 4. HOVEDDEFINISJONER
 5. MERKNAD – HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON INNHENTER VI, OG HVOR OPPBEVARER VI DEN?
 6. Potensielle ansatte
 7. Kunder
 8. Franchisetakere, potensielle franchisetakere og utviklingsagenter
 9. Alle Internett-brukere – Informasjonskapsler, sporingsbilder, IP-adresse, samlet informasjon
 10. MERKNAD – HVA GJØR VI MED DEN PERSONLIGE INFORMASJONEN VI INNHENTER?
 11. VALG
 12. Overholdelse av Digital Advertising Alliance og "Do Not Track"
 13. Innhenting på mobil
 14. Samtykke til mobil og elektronisk kommunikasjon
 15. Hvor vi oppbevarer din personlige informasjon
 16. TILGANG
 17. DATAINTEGRITET – FORMÅLSBEGRENSNING FOR INFORMASJON
 18. VIDEREDELING
 19. SIKKERHET
 20. KORRIGERING / SAMSVAR OG ANSVAR
 21. ANDRE RETTIGHETER OG INFORMASJON
 22. Informasjon angående barn
 23. Koblinger til tredjepartsnettsteder
 24. Endringer i personvernerklæringen
 25. Andre relevante retningslinjer


1. OMFANG
 - (Top)
Ditt personvern er viktig for SUBWAY® Group ("vi" eller "oss"), som består av følgende tilknyttede enheter:
 1. Franchise World Headquarters, LLC ("FWH") tilbyr kjernebedriftsrelaterte tjenester til SUBWAY®-enheter, i tillegg til andre tilknyttede enheter for å støtte SUBWAY®-merket.
 2. Subway IP, Inc. ("SIP"), eieren av et varemerket system for å etablere og drifte restauranter med sandwicher, pizza og salat under vårt varenavn og servicemerke SUBWAY® ("systemet") for å utvikle SUBWAY®-restauranter over hele verden.
 3. FWH Technologies, LLC ("FWHT"), eieren og lisensgiveren av programvaren SubwayPOS™, som er godkjent for bruk i SUBWAY®-restauranter over hele verden.
 4. SUBWAY®-franchisegiverne: Doctor’s Associates Inc. ("DAI"); Subway International B.V. ("SIBV"); Subway Systems Australia Pty Ltd ("SSA"); Subway Franchise Systems of Canada, Ltd. ("SFSC"); Subway Partners Colombia C.V. ("SPCCV"); Subway Systems do Brasil Ltda. ("SSB"); Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. ("SSFSA"); Subway Systems India Private Limited ("SSIPL"); og Subway Restaurant Management (Shanghai) Co. Ltd. ("SRMS").
 5. SUBWAY® sine tilknyttede reklameselskaper: Subway Franchisee Advertising Fund Trust, Ltd. ("SFAFT"); Subway Franchisee Advertising Fund Trust, B.V. ("SFAFT BV"); Subway Franchisee Advertising Fund of Australia Pty. Ltd. ("SFAFA"); Subway Franchisee Canadian Advertising Trust ("SFCAT"); Subway Systems do Brasil Ltda. ("SSB"); Subway Partners Colombia C.V. ("SPCCV"); Subway International B.V. ("SIBV") (filial i Taiwan); og Sandwich and Salad Franchises of South Africa Pty Ltd. ("SSFSA"), administrerer nasjonale og lokale reklamefond og -aktivitet for SUBWAY®-restauranter og SUBWAY®-franchisetakere over hele verden.
Alle ovennevnte tilknyttede enheter vil heri sammen vises til som "SUBWAY® Group". For å utføre sine funksjoner vil de tilknyttede enhetene innen SUBWAY® Group dele personlig informasjon mellom seg.Denne personvernerklæringen beskriver hvordan SUBWAY® Group innhenter, beskytter og deler personlig informasjon om deg, enten det er skriftlig, muntlig, elektronisk eller mens du samhandler med enten nettstedet på http://www.subway.no, (samt alle og alle fremtidige nettsteder driftet av eller på vegne av SFAFT BV, "Nettstedene") eller Subways mobilapplikasjon ("SUBWAY® App"). (Sammen kalles nettstedene og SUBWAY® App som "stedene" heri). SUBWAY® Groups personvernpraksis er i samsvar med alle gjeldende nasjonale, føderale og lokale lover for datavern og -sikkerhet.Selv om stedene kan vises og lastes ned over hele verden, er de kun men for brukere i Norge. SUBWAY® Group tilbyr nettsteder og mobilapplikasjoner som er ment for brukere i andre land over hele verden, og disse nettstedene og applikasjonene styres av andre personvernerklæringer. Gå til http://www.subway.com/subwayroot/exploreourworld.aspx. for å se personvernerklæringen som gjelder for ditt land. Øverst på siden klikker du på ENDRE, som tar deg med til UTFORSK VÅR VERDEN-side. For å velge ditt land klikker du på landet, går nederst på landets startside og klikker deretter på koblingen PERSONVERNERKLÆRINGSUBWAY®-restauranter er uavhengig eid og driftet av SUBWAY®-franchisetakere. Denne personvernerklæringen styrer ikke personvernpraksisen og prosedyrene til disse franchisetakerne, herunder e-postkampanjer og andre markedsføringskampanjer disse franchisetakerne tilbyr, ei heller fra SUBWAY® utviklingsagenter (Development agent, "DA"). Denne personvernerklæringen gjelder heller ikke for informasjon innhentet av SUBWAY® Group via andre kanaler enn nettstedene.

1.1. EU-US Privacy Shield Framework - (Top)
FWH på vegne av andre amerikanske tilknyttede enheter av Subway® Group har sertifisert sin forpliktelse til å overholde EU-U.S. Privacy Shield Framework ("Privacy Shield"), som fremstilt av det amerikanske handelsdepartementet (U.S. Department of Commerce, "DoC") og den føderale handelskommisjonen (Federal Trade Commission, "FTC") for innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon fra EU-medlemsland ("EU") og EØS-området (EØS), inkludert Privacy Shield-prinsippene. Dersom det skulle være en konflikt mellom forskriftene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene gjelde. For å finne ut mer om Privacy Shield og se FWHs sertifiseringsside, kan du gå til: http://www.privacyshield.gov.

1.2. U.S.-Swiss Safe Harbor Framework
 - (Top)
FWH opprettholder sin forpliktelse til å overholde U.S.-Swiss Safe Harbor Framework ("Swiss Safe Harbor") som fremstilt av DoC angående innsamling, bruk og oppbevaring av personlig informasjon fra Sveits. FWH har sertifisert at det følger de sju (7) Swiss Safe Harbor-prinsippene for personvern, nemlig: Varsling; Valg; Ansvar for videreføring; Sikkerhet; Dataintegritet og formålsbegrensning; Tilgang og Regress, håndheving og ansvar. Dersom det er en konflikt mellom forskriftene i denne personvernerklæringen og Swiss Safe Harbor-prinsippene for personvern, skal Swiss Safe Harbor-prinsippene for personvern gjelde. For å finne ut mer om Swiss Safe Harbor kan du gå til http://www.export.gov/safeharbor; og for å se FWHs sertifiseringsside, kan du gå til https://safeharbor.export.gov/list.aspx.

2. Hoveddefinisjoner
 - (Top)
I denne personvernerklæringen gjelder følgende definisjoner:
 • Datasubjekt er en identifisert eller identifiserbar fysisk person.
 • Personlig informasjon er informasjon eller sett med informasjon om en identifisert eller identifiserbar fysisk person, inkludert men ikke begrenset til: (a) fornavn eller initial og etternavn; (b) hjemmeadresse eller annen fysisk adresse; (c) telefonnummer; (d) e-postadresse eller nettidentifikator tilknyttet personen; (e) personnummer eller annen lignende identifikator; (f) arbeidsinformasjon, økonomisk informasjon eller helseinformasjon; eller (g) annen informasjon knyttet til en person som er kombinert med noe av det ovenfor. Begrepet "personlig informasjon" omfatter ikke anonymisert informasjon eller informasjon som rapporteres samlet (gitt at denne samlede informasjonen ikke er identifiserbar til en fysisk person).
 • Privacy Shield Principles vil si de sju (7) prinsippene for personvern som beskrevet i Privacy Shield: (1) varsling, (2) valg, (3) ansvar for videreføring, (4) sikkerhet, (5) dataintegritet og formålsbegrensning, (6) tilgang og (7) regress, håndheving og ansvar, i tillegg til de ekstra prinsippene for personvern og den tilknyttede veiledningen fremsatt i enkelte "Ofte stilte spørsmål" som DoC og Europakommisjonen har samtykket til.
 • Prosess eller bearbeidelse av personlig informasjon betyr enhver operasjon eller sett med operasjoner som utføres med personlig informasjon, enten det er automatisert eller ikke, slik som innhenting, registrering, organisering, oppbevaring, tilpassing eller modifisering, gjenoppretting, konsultasjon, bruk, fremlegging eller spredning og sletting eller ødeleggelse.
 • Sensitive data eller sensitiv personlig informasjon er et delsett med personlig informasjon som kan inkludere, men ikke er begrenset til, en persons raseopprinnelse eller etniske opprinnelse, politiske meninger, religiøse eller filosofiske tro, fagforeningsmedlemskap, fysisk eller mental helse eller funksjonshemming, seksualliv, seksuell orientering, biometriske data som er behandlet til å unikt identifisere en person eller kriminelle (eller påståtte kriminelle) aktiviteter, saker eller domfellinger.


3. MERKNAD – HVILKEN PERSONLIG INFORMASJON INNHENTER VI, OG HVOR OPPBEVARER VI DEN?
- (Top)
Typen personlig informasjon vi kan innhente (direkte fra deg eller fra tredjepartskilder) og vår personvernpraksis avhenger av forholdet du har med SUBWAY® Group og krav ifølge gjeldende lovgivning. Vi forsøker å kun innhente informasjon som er relevant for behandlingsprosessen. Nedenfor er juridiske grunnlag, måten vi innhenter informasjon på og hvordan vi bruker den.

3.1. Potensielle ansatte
 - (Top)
Dersom du sender inn en jobbsøknad til våre tilknyttede selskaper innen SUBWAY® Group kan den personlige informasjonen som innhentes inkludere, men er ikke begrenset til: navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, fødselsdato, statsborgerskap, arbeids- og utdanningsbakgrunn, slik som informasjon som kan registreres på en CV eller et søknadsskjema, kriminell bakgrunn, bankkontoinformasjon for elektroniske overføringer, regnskapsoppgjør og personnummer. SUBWAY® Group må kanskje innhente personlig informasjon om deg fra tredjeparter for å supplere, oppdatere eller bekrefte din informasjon, og/eller for å behandle din søknad om jobb innen SUBWAY® Group. Gjeldende lovgivning kan kreve at du autoriserer en tredjepart til å dele din personlige informasjon med SUBWAY® Group før vi kan innhente den. Dersom du ikke oppgir den etterspurte informasjonen kan dette påvirke vurderingen av din jobbsøknad på en negativ måte. Ved å søke om å bli ansatt i SUBWAY® Group samtykker du til vår innsamling, bruk og fremlegging av din personlige informasjon på denne måten.All informasjon, inkludert personlig informasjon sendt inn av de som en del av søknadsprosessen, vil bli en del av din ansattmappe dersom du blir en ansatt. Ansattes personlige informasjon styres av separate retningslinjer, og ikke av denne personvernerklæringen.Potensielle ansattes personlige informasjon innhentes for bruk i samsvar med din uttrykte interesse for ansettelse hos SUBWAY® Group eller dets tilknyttede selskaper, enten for en spesifikk stilling eller, med mindre du ber oss om annet skriftlig, for referanse i forbindelse med en potensiell fremtidig stilling.Merk at denne personvernerklæringen ikke gjelder for jobbsøknader for SUBWAY®-restauranter innsendt via SUBWAY®s nettsted, som overføres direkte til uavhengig eide og driftede franchisetakere som søker etter ansatte i det relevante markedsområdet.

3.2. Kunder
 - (Top)
SUBWAY® Group innhenter forbrukerinformasjon på flere måter.

3.2.1.1. Informasjon du gir oss frivillig
Du kan velge å kommunisere med oss på følgende måter:
 • Forbrukerfokuserte programmer, inkludert men ikke begrenset til abonnementstjenester, e-postinformasjon, nyhetsbrev og nyheter og tilbud;
 • Registrering av SUBWAY® brukerkonto;
 • Innsending av en ordre fra en SUBWAY®-restaurant via et av nettstedene;
 • Diverse konkurranser, tilbud, konkurranser eller kampanjer (felles, "kampanjer");
 • Spørreundersøkelser; og
 • Når du kontakter oss via telefon, e-post eller post med et spørsmål eller en bekymring.
I tillegg vil de som har SUBWAY® Loyalty Cards (lojalitetskort) og SUBWAY® Gift Cards (gavekort) (felles "SUBWAY®-kort") gi oss informasjon når de registrerer kortene på nettstedene. DU MÅ VÆRE tretten (13) ÅR ELLER ELDRE FOR Å REGISTRERE ET SUBWAY®-KORT.I hvert tilfelle innhenter vi personlig informasjon som du gir oss frivillig, inkludert for- og etternavn, e-postadresse, mobilnummer, brukernavn og passord (hvis du har registrert en SUBWAY®-konto), betalingsinformasjon og transaksjonsdetaljer (hvis du sender inn en bestilling hos en SUBWAY®-franchisetaker via nettstedene).SUBWAY® Group innhenter ikke personlig informasjon fra kunder, med mindre kunden kontakter SUBWAY® Group direkte. For å kunne svare på en kundens bekymringer på en egnet måte kan din personlige informasjon deles med hensiktsmessige tilknyttede enheter av SUBWAY® Group, slik som, men ikke begrenset til: SUBWAY® utviklingsagenter (Development Agents, "DA") for ditt geografiske området og/eller relevante SUBWAY® -franchisetakere samt tredjeparts tjenesteleverandører.http://www.subway.no tilbys på en webserver som tilbys og administreres av FWH, basert i USA. Når du klikker på koblingene for Kontakt oss, Be om en brosjyre, Ei en franchise og Send et nettsted, blir du bedt om å fylle ut og sende inn et skjema som automatisk sender deg videre til det offisielle SUBWAY®- nettstedet: http://www.subway.com, med database i USA. For å se personvernerklæringen på http://www.subway.com website please klikk her.

3.2.1.2. Informasjon som innhentes automatisk
Som beskrevet i avsnitt 3.4 innhenter nettstedene også personlig informasjon automatisk, inkludert IP-adresse, enhets-ID og, hvis i SUBWAY® App, din plasseringsinformasjon og informasjon om enhetstypen du bruker til å åpne SUBWAY® App. Deler av denne informasjonsinnhentingen kan modifiseres ved å justere dine nettleser- eller enhetsinnstillinger.I tillegg, når du oppretter en konto på vårt nettsted eller registrerer deg på SUBWAY® App, blir du automatisk innmeldt i SUBWAY®-bonusprogrammet.SUBWAY® Group har en tydelig tilstedeværelse på sosiale medier og deltar i aktiviteter på sosiale medier. Disse aktivitetene inkluderer:

3.2.1.3. Forward-To-A-Friend (Videresend til en venn) og Refer-A-Friend (verv en venn)
Nettstedene har henvisningsfunksjoner som gjør at du kan fortelle en venn om SUBWAY® Groups nettsted eller kampanje. SUBWAY® Group kan bruke enhver oppgitte e-postadresse ved bruk av denne henvisningsfunksjonen til å sende både en innledende e-post og en påfølgende e-post til mottakere om kampanjen, produktet eller tjenesten du antydet at din "venn" kan være interessert i. Vi sender ikke e-poster til mottakere som har takket nei til å motta kampanje-e-poster fra oss.

3.2.1.4. Andre aktiviteter på sosiale medier
Av og til bruker SUBWAY® Group kontoer på sosiale medier og deltar i andre aktiviteter på sosiale medier. I alle tilfeller vil SUBWAY® Group overholde bestemmelsene i denne personvernerklæringen og personvernerklæringene som gjelder for disse sosiale mediene.SUBWAY®-franchisetakere kan sponse sine egne sider på sosiale medier eller nettsteder. Disse franchisetakerne og deres aktiviteter er ikke underlagt denne personvernerklæringen.

3.3. Franchisetakere, potensielle franchisetakere og utviklingsagenter
 - (Top)
Hvis du velger å sende inn en elektronisk søknad om å bli en SUBWAY®-franchisetaker gjennom nettstedet, samtykker du i at SUBWAY® Group kan dele din personlige informasjon med våre tilknyttede selskaper innen SUBWAY® Group samt tredjeparts tjenesteleverandører som en del av SUBWAY® Groups vurdering av din franchiseforespørsel. Personlig informasjon som innhentes fra potensielle franchisetakere kan inkludere, men er ikke begrenset til: navn, adresse, telefonnummer, faksnummer, e-postadresse, fødselsdato, statsborgerskap, arbeids- og utdanningsbakgrunn, kriminelle og andre bakgrunnssjekker, bankkontinformasjon for elektroniske overføringer, regnskapsoppgjør, CV, eventuelle rettssaker og personnummer.All informasjon, inkludert personlig informasjon sendt inn av deg som en del av søknadsprosessen, vil bli en del av din franchisemappe dersom du velger å fortsette og sende inn en franchisesøknad.Ved å søke om å bli en SUBWAY® utviklingsagent ("DA") via nettstedet, vil du oppgi personlig informasjon i forbindelse med denne søknaden.

3.3.1.1. Ikke-personlig bedriftskontaktinformasjon for franchisetaker
Vi kan dele en franchisetakers ikke-personlige bedriftskontaktinformasjon og andre bedriftsattributter som (informasjon for å gjøre det mulig for en enkeltperson i en bedrift å bli kontaktet, og inkluderer navn, stillingsnavn eller tittel, bedriftens telefonnummer og faksnummer, bedriftsadresse, e-postadresse for bedrift, postadresse for bedrift, bedriftens plassering, bedriftens åpningstider og godkjente menyer) til vår søkemotor og tjenesteleverandører for sosiale nettverkssteder med formål om å ha din bedriftsinformasjon nøyaktig og tilgjengelig for forbrukerne.Merk at selv om vi ikke kontrollerer våre tjenesteleverandører, så begrenser vi dem fra å bruke en franchisetakers bedriftskontaktinformasjon av andre grunner enn det vi har leid dem inn for å gjøre, og en franchisetakers bedriftskontaktinformasjon skal beskyttes i samsvar med gjeldende lovgivning og de generelle personvernprinsippene beskrevet i vår personvernerklæring.

3.4. Alle Internett-brukere – Informasjonskapsler, sporingsbilder, IP-adresse, samlet informasjon
 - (Top)


3.4.1.1. Informasjonskapsler
Som mange andre nettsteder bruker vi enheter for datainnsamling som eksempelvis "informasjonskapsler" på enkelte nettsteder for å kunne analyser vår trafikk og måle kampanjers effektivitet. En informasjonskapsel er en streng med informasjon som inneholder kun tekst, og som et nettsted overfører til informasjonskapselfilen til nettleseren på datamaskinens harddisk slik at nettstedet kan huske hvem du er. En informasjonskapsel vil vanligvis inneholde navnet til domenet informasjonskapselen kommer fra, informasjonskapselens "levetid" og en verdi, vanligvis et tilfeldig generert unikt nummer. Dette gjør det enklere for oss å tilby deg en god opplevelse når du besøker vårt nettsted, og gjør det mulig for oss å forbedre nettstedet og våre tjenester.Noen viktige ting du bør vite om informasjonskapsler:
 • SUBWAY® Group tilbyr enkelte funksjoner som kun er tilgjengelige ved bruk av informasjonskapsler.
 • SUBWAY® Group bruker informasjonskapsler til å forbedre din opplevelse av nettstedet.
 • SUBWAY® Group bruker informasjonskapsler til å identifisere deg og opprettholde din status som pålogget.
 • De fleste informasjonskapsler er "øktinformasjonskapsler", noe som betyr at de automatisk slettes fra din harddisk når en økt er over.
 • Du kan møte på informasjonskapsler fra tredjeaparter på enkelte side på nettstedene som SUBWAY® Group ikke kontrollerer. (For eksempel, dersom du ser på en nettside opprettet av en annen bruker, kan det være plassert en informasjonskapsel der av denne nettsiden.)
 • Informasjonskapsler brukes også på mobile enheter til å kjøre SUBWAY® App.
Du kan velge å akseptere eller avvise informasjonskapsler ved å endre på innstillingene i nettleseren din. Hvis du velger å avvise informasjonskapsler vil du kanskje ikke kunne bruke alle interaktive funksjoner på nettstedene.Hvis du bruker nettsteder som benytter Flash Player, kan en liten Flash-informasjonskapsel brukes. Formålet med disse informasjonskapslene er å lagre dine preferanser for Flash Player og å forbedre din surfeopplevelse. Flash-informasjonskapsler lagres på datamaskinen din på samme måte som standard informasjonskapsler lagres, bortsett fra at de lagres på et annet sted. Derfor er det ikke mulig å blokkere eller administrere Flash-informasjonskapsler direkte fra nettleseren din.For mer informasjon og for å administrere eller slette Flash-informasjonskapsler kan du gå til Adobes nettsted ved å klikke her: https://helpx.adobe.com/flash-player/kb/disable-local-shared-objects-flash.html.

3.4.1.2. Sporingsbilder
SUBWAY® Group bruker sporingsbilder, også kalt "web beacons", "pikseltagger" eller "klare GIF" til å administrere SUBWAY® Group's nettbaserte annonsering og kampanjer.Et sporingsbilde brukes i kombinasjon med informasjonskapsler, og er et ofte usynlig grafisk bilde, vanligvis ikke større enn 1 x 1 piksel. Dette plasseres på et nettsted eller i en e-post og brukes til å overvåke atferden til brukeren som besøker nettstedet eller sender e-posten. Når HTML-koden til sporingsbildet peker til et nettsted for å hente bildet, kan det samtidig overføre informasjon som IP-adressen til datamaskinen som mottok bildet, tidspunktet da sporingsbildet ble vist og hvor lenge det ble vist, typen nettleser som hentet bildet og tidligere angitte informasjonskapselverdier.Sporingsbilder brukes vanligvis av tredjeparter til å overvåke aktiviteten til et nettsted. Et sporingsbilde kan oppdages ved å se på kildekoden til et nettsted og se etter IMG-tagger som laster fra en annen server enn resten av nettstedet. Du kan hindre sporingsbilder i å spore brukerens aktivitet ved å slå av nettleserens informasjonskapsler. Sporingsbildet vil fremdeles registrere et anonymt besøk, men brukerens unike informasjon vil ikke registreres.SUBWAY® Group bruker sine sporingsbilder til å spore hvilke annonser og kampanjer som førere brukere til SUBWAY® Groups nettsted. Denne informasjonen inkluderer ikke navn, adresse, telefonnummer eller e-postadresse.

3.4.1.3. IP-adresser (Internet Protocol, "IP") og loggfiler
En IP-adresse er tilknyttet din datamaskins eller din mobile enhets forbindelse til Internett. SUBWAY® Group kan bruke din IP-adresse til å diagnostisere problemer med SUBWAY® Groups server, til å administrere nettstedene og til å opprettholde kontakt med deg mens du navigerer på nettstedene. Din datamaskins IP-adresse kan også brukes til å tilby deg informasjon basert på din navigering på nettstedene. SUBWAY® Group knytter ikke IP-adresser til personlig informasjon.På lignende måte vil loggfilinformasjon rapporteres automatisk av din enhet hver gang du åpner SUBWAY® App. Når du registrerer en SUBWAY®-konto kan SUBWAY® App automatisk registrere enkelte typer informasjon når du bruker SUBWAY® App. Loggfilene kan inkludere informasjon som din brukerforespørsel, IP-adresse, nettlesertype, antall ganger du åpner SUBWAY® App og lignende informasjon.

3.4.1.4. Anonym og samlet informasjon
Anonymisert og samlet informasjon brukes til en rekke funksjoner, inkludert måling av besøkendes interesse for og bruk av forskjellige deler av eller funksjoner på nettstedene. Anonymisert eller samlet informasjon er ikke personlig informasjon, og SUBWAY® Group kan bruke denne informasjonen på en rekke måter, herunder intern analyse, dataanalyse og forskning. Vi kan også dele anonymisert og samlet informasjon med tredjeparter for vårt eller deres formål, men denne informasjonen vil ikke gjøre det mulig for noen å identifisere deg eller finne ut noe annet personlig om deg.

4. MERKNAD – HVA GJØR VI MED DEN PERSONLIGE INFORMASJONEN VI INNHENTER?
 - (Top)
Først bruker vi den personlige informasjonen du gir oss eller som vi innhenter til å tilby deg produktene, tjenestene eller informasjonen du har bedt om, eller til å forbedre funksjonaliteten eller din opplevelse ved bruk av våre nettsteder.Vi kan også bruke din personlige informasjon til å tilby deg informasjon om SUBWAY®-produkter eller tjenester vi tror du kan ha interesse av.På noen av sidene på vårt nettsted lar vi tredjeparts annonseringspartnere angi sporingsverktøy (f.eks. informasjonskapsler og sporingsbilder) til å innhente anonym, ikke-personlig informasjon om dine aktiviteter på disse sidene (f.eks. din IP-adresse, besøkte sider, tidspunkt). Vi kan også dele denne informasjonen med tredjeparts annonseringspartnere. Disse annonseringspartneren kan bruke denne informasjonen (og lignende informasjon innhentet fra andre nettsteder) med formål om å levere fremtidig målrettet annonsering til deg når du besøker andre (ikke-SUBWAY®) nettsteder innenfor deres nettverk. Denne praksisen kalles "interessebasert annonsering".Sider på vårt nettsted som innhenter informasjon som kan brukes av slike annonseringspartnere til interessebasert annonsering kan være identifisert med en kobling til AdChoices på siden.

5. VALG
 - (Top)
Du har rett til å avvise bruk og deling av din personlige informasjon, som det er fremsatt i denne personvernerklæringen. Før SUBWAY® Group deler sensitiv data med en tredjepart eller behandler sensitiv data for et formål som ikke er det opprinnelige formålet eller et formål som er godkjent av deg, vil SUBWAY® Group forsøke å innhente ditt uttrykkelige samtykke (delta). Dersom samtykke til behandling av personlig informasjon er påkrevd av lov eller kontrakt, vil SUBWAY® Group overholde loven eller kontrakten.Deltagelse i SUBWAY® belønningsprogram er frivillig; du kan avslutte din deltagelse i SUBWAY® belønningsprogram ved å benytte en av metodene beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen, og da vil alle data innhentet via programmet slettes (selv om data som kommer fra andre ikke-programrelaterte samhandlinger vil forbli hos andre medlemmer SUBWAY® Group).MERK: Dersom du deltar i en kampanje vil den personlige informasjonen du gir SUBWAY® Group håndteres i samsvar med personvernreglene som gjelder for den gitte kampanjen i den grad de er forskjellige fra denne personvernerklæringen.

5.1. Overholdelse av Digital Advertising Alliance og Do Not Track
 - (Top)
SUBWAY® Group bruker Evidons forsikringsplattform til å overholde Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising (selvregulerende program for nettbasert adferdsannonsering) som administreres av Digital Advertising Alliance ("DAA") (http:///aboutads.info). Som en del av denne tjenesten vil SUBWAY® Groups nettbaserte annonser og nettsteder av og til leveres med ikoner som hjelper forbrukere med å forstå hvordan deres data brukes, og som gir valgmuligheter til forbrukere som ønsker mer kontroll. Listen med våre annonseringspartnere kan oppdateres med jevne mellomrom. For å fjerne ditt samtykke til internettbaserte annonser av alle DAA-deltagende selskaper, besøk http://www.aboutads.info/choices/. Selv om du fjerner ditt samtykke via denne tjenesten, kan vi fremdeles innhente ikke-personlig informasjon om dine aktiviteter på våre nettsteder og bruke det for ikke-interessertbaserte annonseringsformål som beskrevet i denne personverkerklæringen.Do Not Track ("DNT") er en personvernpreferanse som brukere kan angi i enkelte nettlesere. DNT er en metode brukere kan bruke til å informere nettsteder og tjenester om at de ikke ønsker at informasjon om nettstedsbesøkene deres skal innhentes over tid og på nettsteder eller nettbaserte tjenester. SUBWAY® Group ønsker å tilby deg betydningsfulle valg angående informasjonen som blir innhentes på nettstedene for tredjepartsformål, og dette er grunnen til at SUBWAY® Group tilbyr DAA-koblingen for utmelding ovenfor. Vi vil imidlertid ikke anerkjenne eller svare på nettleseriverksatte DNT-signaler.

5.2. Innhenting på mobil
 - (Top)
Vår SUBWAY® App innhenter din plasseringsinformasjon og andre typer informasjon (slik som enhets-ID) automatisk. Du kan fjerne ditt samtykke til denne innhentingen i den grad det er mulig via dine enhetsinnstillinger.

5.3. SAMTYKKE TIL MOBIL OG E-POSTKOMMUNIKASJON.
 - (Top)
Ditt samtykke til mobil og e-postkommunikasjon er fremlagt i bruksvilkårene for SUBWAY® App og nettsted. Du finner mer informasjon i disse bruksvilkårene.

5.4. Hvor vi oppbevarer din personlige informasjon
- (Top)
All personlig informasjon som sendes eller innhentes via nettstedene lagres i USA, enten på våre servere, på serverne til våre tilknyttede selskaper i SUBWAY® Group eller på våre tjenesteleverandørers servere. Med din bruk av nettstedene samtykker du til lagring av din personlige informasjon på disse stedene.

6. TILGANG
 - (Top)
Hvor det er lovlig kan du bruke en av metodene beskrevet i avsnitt 10 av denne personvernerklæringen til å innhente informasjon om at SUBWAY® Group behandler personlig informasjon om deg, og be om tilgang til, korrigering eller sletting av personlig informasjon om deg som SUBWAY® Group innehar, inkludert hvor personlig informasjon behandles i brudd på Privacy Shield-prinsippene. Slike forespørsler vil behandles i samsvar med lokal lovgivning, hvor dette er juridisk tillatelig. Selv om FHW gjør forsøk i god tro på å tilby tilgang, kan det være omstendigheter hvor SUBWAY® Group ikke er i stand til å gjøre dette, inkludert men ikke begrenset til: når informasjonen inneholder juridisk privilegium, når den vil utgjøre en sikkerhetsrisiko, er et brudd på andres personvern eller når den er varemerket. Hvis SUBWAY® Group fastslår at tilgang skal begrenses, vil vi forsøke å gi deg en forklaring på hvorfor dette er bestemt og tilby et kontaktpunkt for fremtidige forespørsler.Ved behov vil SUBWAY® Groups personvernansvarlige kontakte en annen person til å hjelpe til med å fullføre din forespurte oppgave. For å beskytte ditt personvern vil SUBWAY® Group innføre kommersielt rimelige tiltak for å bekrefte din identitet før tilgang gis til eller endringer utføres på din personlige informasjon.

7. DATAINTEGRITET – FORMÅLSBEGRENSNING FOR INFORMASJON
 - (Top)
SUBWAY® Group beholder den personlige informasjonen vi mottar som beskrevet i denne personvernerklæringen så lenge du bruker våre nettsteder eller så lenge som nødvendig for å oppfylle formål den ble innhentet for, for å tilby våre tjenester, løse uenigheter, etablere rettslige forsvar, utføre revisjoner, oppnå lovlige forretningsformål, håndheve våre avtaler og overholde gjeldende lovgivning. Sitt samtykke til slike formål er fortsatt gyldig etter avslutning av SUBWAY® Groups forhold med deg.

8. VIDEREDELING
 - (Top)
SUBWAY® Group selger ikke personlig informasjon til tredjeparter. SUBWAY® Group kan dele personlig informasjon med våre tjenesteleverandører, rådgivere og tilknyttede selskaper for vår og våre tilknyttede selskapers interne forretningsformål eller for å kunne tilby deg et produkt eller tjeneste du har bedt om. Bortsett fra slik det er beskrevet i denne personvernerklæringen, vil ikke SUBWAY® Group dele personlig informasjon med en tredjepart med mindre en kunde eller potensiell ansatt ber om eller samtykker til denne delingen, eller dersom delingen er påkrevd eller autorisert av loven.Betalingsinformasjon vil kun brukes og deles for å gjennomføre din ordre, og kan lagres av vår tjenesteleverandør med tanke på fremtidige ordrer.SUBWAY® Group krever at våre tjenesteleverandører samtykker skriftlig til å opprettholde konfidensialiteten og sikkerheten til personlig informasjon de innehar på vegne av SUBWAY® Group, og de samtykker også til å opprettholde minst det samme beskyttelsesnivået til det som er påkrevd av Privacy Shield-prinsippene, til ikke å bruke den til andre formål enn det som SUBWAY® Group har innleid dem for og til å varsle SUBWAY® Group dersom de finner ut at de ikke lenger kan overholde denne plikten. Når det gjelder videreføring til tredjepartsagenter under Privacy Shield, krever Privacy Shield at SUBWAY® Group fremdeles er ansvarlige dersom disse agentene behandler personlig informasjon på en måte som strider mot Privacy Shield-prinsippene.Din personlige informasjon regnes for å være en ressurs for bedriften, og kan ikke deles med eller overføres til en tredjepart ved et foreslått eller faktisk oppkjøp, reorganisering, salg, leie, fusjon, fellesprosjekt, tilordning eller andre typer oppkjøp, avhending eller finansiering av hele eller deler av vår bedrift eller av bedriftsressurser eller andeler (også i sammenheng med konkurs eller lignende prosess) av SUBWAY® Group eller en del av denne, for at du skal kunne fortsette å motta samme produkter og tjenester fra, eller for å fortsette samme eller lignende forhold med tredjeparten.Selv om SUBWAY® Group gjør sitt beste for å opprettholde brukeres personvern, forbeholder SUBWAY® Group seg retten til å dele personlig informasjon med en tredjepart under begrensede omstendigheter, inkludert: (i) for å overholde en lov, forskrift, ransakingsordre, stevning, rettergang, en rettskjennelse eller administrativ forskrift eller på andre måter er påkrevd av loven; (ii) som svar på en lovlig forespørsel fra offentlige myndigheter, herunder for å oppfylle krav knyttet til nasjonal sikkerhet eller rettshåndhevelse; (iii) for å opprettholde SUBWAY® Groups retningslinjer eller kontrakter; (iv) for å krave inn beløp som skyldes SUBWAY® Group; (v) for å beskytte brukere av nettstedene mot uredelig eller fornærmende bruk; (vi) under nødssituasjoner når sikkerheten er utsatt, som fastslått av SUBWAY® Group; (vii) når det er nødvendig for etablering, utøvelse eller forsvar av rettskrav; (viii) i god tro om at deling er nødvendig eller tilrådelig. I tillegg kan serverlogger av og til gjennomgås for sikkerhetsformål – for eksempel for å registrere ikke-autorisert aktivitet på nettstedet. I slike tilfeller vil serverloggdata som inneholder IP-adresser deles med myndigheter ansvarlige for lov og orden slik at de kan identifisere brukere i tilknytning til deres etterforskning av ikke-autoriserte aktiviteter.

9. SIKKERHET
 - (Top)
Selv om "garantert sikkerhet" ikke finnes, bruker SUBWAY® Group og våre tilknyttede selskaper og tjenesteleverandører kommersielt rimelige tiltak (herunder alle tiltak påkrevd av gjeldende lovgivning) som er utviklet for å beskytte din personlige informasjon mot tap, ikke-autorisert tilgang, bruk, modifisering, deling og annet misbruk.Vår leverandør av betalingstjenester håndterer all betalingsinformasjon i tilknytning til nettstedene, og er påkrevd å være PCI-ettergivende.

10. KORRIGERING / SAMSVAR OG ANSVAR
 - (Top)
Hvis du etter å ha lest denne personvernerklæringen ønsker å sende inn en forespørsel eller har spørsmål eller bekymringer knyttet til personvern, ta kontakt med:If after reviewing this Privacy Statement, you would like to submit a request or you have any questions or privacy concerns, please contact:SUBWAY® Group Privacy Officer
C/o Subway International B.V.
The Amsterdam Office
Prinsengracht 13
Amsterdam
NETHERLANDS
Telfonnummer: +31 (0) 20-531-7300
Faks: +31 (0) 84-22-99102
E-postadresse: privacyofficer_no@subway.comDu kan også laste ned skjemaet for personvernforespørsler på: http://subapps1.subway.com/go/legal/InfoRequestForm.pdf.SUBWAY® Group vil behandle dine bekymringer og forsøke å løse problemer knyttet til personvern innen rimelig tid. Ved behov vil den personvernansvarlige kontakte en annen person til å hjelpe til med å fullføre din forespurte oppgave.Dersom du er EU-borger eller sveitsisk borger og føler at vi ikke følger betingelsene i denne personvernerklæringen eller ikke overholder Privacy Shield-prinsippene eller Swiss Safe Harbour, ta kontakt med SUBWAY® Group ved hjelp av kontaktinformasjonen ovenfor. I tillegg til sine interne prosedyrer for behandling av mulig klager vil SUBWAY® Group samarbeide med DPA (data protection authorities), og du kan sende inn klager knyttet til Privacy Shield til DPA: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm, som vil etablere et panel for å undersøke og løse klager relatert til Privacy Shield. SUBWAY® Group vil overholde alle råd gitt av DPA, og innføre nødvendige tiltak for å løse enhver manglende overholdelse av Privacy Shield-prinsippene. Slike mekanismer for uavhengig tvisteløsning tilbys gratis til EU-borgere. I tillegg kan du ha rett til å påberope bindende mekling under Privacy Shield. FTC har jurisdiksjon over SUBWAY® Groups USA-tilknyttede enheters overholdelse av Privacy Shield.

11. ANDRE RETTIGHETER OG INFORMASJON
 - (Top)


11.1. Informasjon angående barn
- (Top)
Nettstedene er ikke rettet mot barn under tretten (13) år. SUBWAY® Group forstår at barn under trette (13) år likevel kan prøve å kontakte SUBWAY® Group og dermed frivillig tilby oss personlig informasjon. Dersom du er et barn under tretten (13) år, VENNLIGST IKKE send inn personlig informasjon via nettstedene. Dersom du er forelder til eller verge for et barn du mener har sendt inn personlig informasjon til oss, ta kontakt med vår personvernansvarlige via en av metodene beskrevet i avsnitt 10 i denne personvernerklæringen, så vil vi slette denne informasjonen i samsvar med gjeldende lovgivning.

11.2. Koblinger til tredjepartsnettsteder
 - (Top)
PersonvernerklæringVær oppmerksom på at nettstedene kan inneholde lenker til andre nettsteder for din enkelthets skyld og informasjon. SUBWAY® Group kontrollerer ikke tredjepartsnettsteder eller deres personvernpraksis, som kan være annerledes enn den fremsatt i denne personvernerklæringen. SUBWAY® Group godkjenner ikke eller gir ingen garanti om tredjeparts nettsteder. Den personlige informasjonen du velger å gi til ubeslektede tredjeparter er ikke omfattet av denne personvernerklæringen. SUBWAY® Group anbefaler deg å lese gjennom andre nettsteders personvernerklæring før du sender inn personlig informasjon. Noen tredjeparter kan velge å dele sine brukeres personlige opplysninger med SUBWAY® Group; denne delingen er styrt av tredjepartsselskapets retningslinjer for personvern, og ikke denne personvernerklæringen.

11.3. Endringer i personvernerklæringen
 - (Top)
SUBWAY® Group kan oppdatere denne personvernerklæringen. Når SUBWAY® Group utfører endringer på denne personvernerklæringen, vil vi også endre datoen for "SIST ENDRET" øverst i personvernerklæringen. Ved materielle endringer i denne personvernerklæringen vil SUBWAY® Group varsle deg via e-post, med en varsling på vår hjemmeside eller på andre måter påkrevd av loven. SUBWAY® Group anbefaler deg å lese gjennom denne personvernerklæringen regelmessig for å holde deg informert om hvordan SUBWAY® Group beskytter din informasjon og være klar over eventuelle endringer av SUBWAY® Groups personvernerklæring. Din fortsatte bruk av nettstedene etter posting eller varsling av en endret personvernerklæring vil utgjøre ditt samtykke til å være bundet av disse endringene.Alle endringer på denne personvernerklæringen trer i kraft øyeblikkelig etter postering av SUBWAY® Group.

11.4. Andre relevante retningslinjer
 - (Top)
Denne personvernerklæringen kan suppleres av en eller flere lands- eller områdespesifikke personvernerklæringer eller bruksvilkår (hvert en "spesifikk retningslinje"). Ved en konflikt mellom denne personvernerklæringen og en slik spesifikk retningslinje vil den gjeldende spesifikke retningslinjen gjelde, men i alle tilfeller, hvor gjeldende, vil Privacy Shield-prinsippene råde over alle andre bestemmelser, uavhengig av den spesifikke retningslinjen hvor bestemmelsen er presentert.

Infomaterial

For å få mer opplysninger, vennligst fyll ut din kontaktinformasjon. Din regionale Development Agent vil kontakte deg med ytterligere detaljer snart.