alt

Franchiseblogg

Fem gode beliggenhetstips for din SUBWAY®-restaurant

Fem gode beliggenhetstips for din SUBWAY®-restaurant

Som ny franchisetaker er det mange valg å ta. Valget om plassering vil være et av de viktigste valgene i oppstartsfasen av din bedrift. Her gis fem gode tips på veien:

  1. Tilgjengelighet: Det gjelder å åpne sin nye SUBWAY®-restaurant på et sted der mange mennesker (og helst mange sultne mennesker) går, sykler eller kjører forbi. Sentrumsnære og/eller trafikkerte områder er fordelaktig.
  2. Demografisk profil: SUBWAY® sin hovedmålgruppe er urbane mennesker i alderen 20-40 år. Det lønner seg dermed at det er mennesker i denne aldersgruppen som ferdes i området rundt din nye SUBWAY®-restaurant.
  3. Andre bedrifter i nærområdet: Ved start av egen bedrift kan du dra fordel av andre entreprenørers tidligere suksess. Dere kan hjelpe hverandre med å trekke den riktige målgruppen til området.
  4. Atmosfære: Hvordan lokalene ser ut – både på utsiden og på innsiden – vil være avgjørende for suksessen til din nye restaurant. Det er også ønskelig at SUBWAY®-restauranten er godt synlig for forbipasserende, også på avstand.
  5. Framtidsutsikter for nærområdet: Vil dette området være attraktivt også i fremtiden? Hvordan vil temaene fra de fire nevnte punktene utvikle seg over tid?

Ønsker du flere gode tips på veien mot oppstart av din egen bedrift? Fyll ut kontaktskjema og få mer informasjon her, eller kontakt en av våre utviklingsagenter direkte her.

Få mer informasjon!

For å få mer opplysninger, vennligst fyll ut din kontaktinformasjon. Din regionale Development Agent vil kontakte deg med ytterligere detaljer snart.